Liệu quá trình chế biến có làm mất dược tính?

Sản phẩm được hấp tại 90 độ C trong vòng 55 phút. Công thức xay cùng với đá bào cho phép nhiệt độ trong giò không lên quá cao. Giò chín từ từ và chiết rút ra được các dược tính quý để cơ thể dễ hấp thụ mà không làm biến đổi hay thất thoát.